Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av erbjudanden och nyheter från Skrivskolan!

Skrivbloggen

Klarspråk för företaget – 10 enkla tips

klarspråk lärande tips Oct 12, 2023

I många verksamheter är tydlig och koncis kommunikation avgörande, inte minst inom offentliga verksamheter. Ett missförstånd kan leda till förvirring, misstag, och till och med förlorade affärer. Klarspråk är konsten att skriva på ett sätt som är enkelt att förstå och fritt från onödig jargong. Här...

Läs mer...

Vad är klarspråk – och varför ska jag använda det när jag skriver?

klarspråk om språk Sep 04, 2023

Att använda klarspråk kan ha en betydande inverkan på hur din text uppfattas och hur väl ditt budskap når fram till din publik. I detta inlägg går vi igenom vad klarspråk är, och varför klarspråksmetoden är så användbar i ditt skrivande.

Vad är klarspråk?

Klarspråk är konsten att uttrycka dig...

Läs mer...

Språklagen – vad innebär den för mig som skriver?

klarspråk om språk Aug 14, 2023

När du sätter dig ner för att skriva på jobbet är kanske inte lagar det första du tänker på. Men om du jobbar inom offentlig verksamhet spelar en specifik lag, nämligen språklagen, en avgörande roll i hur du formulerar dina texter. För alla skribenter som vill förstå denna lag bättre, kommer här...

Läs mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.