Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av erbjudanden och nyheter från Skrivskolan!

Språklagen – vad innebär den för mig som skriver?

klarspråk om språk Aug 14, 2023

När du sätter dig ner för att skriva på jobbet är kanske inte lagar det första du tänker på. Men om du jobbar inom offentlig verksamhet spelar en specifik lag, nämligen språklagen, en avgörande roll i hur du formulerar dina texter. För alla skribenter som vill förstå denna lag bättre, kommer här en djupdykning i vad den faktiskt betyder för dig.

Vad är språklagen?

Införd 2009 sätter språklagen standarden för hur offentlig verksamhet i Sverige ska kommunicera, både skriftligt och muntligt. Huvudmålet är att säkerställa att svenska språket är klart, tydligt och lättförståeligt för alla. Språklagen är bara knappt en och halv sida och har tre huvudsakliga delar:

  1. Svenska som huvudspråk: Språklagen slår fast att svenskan ska vara huvudspråk i Sverige (§ 1), vilket betyder att medborgarna har rätten att använda och förstå svenska i sin kommunikation med myndigheter.
  2. Skydd för minoritetsspråk: Myndigheter får inte förhindra eller göra det svårt för medborgare att använda minoritetsspråk (§ 8).
  3. Vårdat, enkelt och begripligt språk: Detta är kärnan i språklagen (§ 11). Den kräver att all kommunikation från offentlig verksamhet ska vara tydlig och förståelig.

Varför är språklagen viktig för mig som skriver?

Om du skriver för en myndighet, kommun eller annan offentlig verksamhet, är det viktigt att följa språklagen för att säkerställa att dina texter uppfyller lagens krav. Det handlar inte bara om att följa lagen – det handlar om att kommunicera effektivt med mottagaren, oavsett om det är en policyändring, ett nyhetsbrev eller en text på webben. Så, även om du inte jobbar inom offentlig sektor, och i en privat verksamhet, kan det vara klokt att följa riktlinjerna kring klarspråk – för att öka tillgängligheten på dina texter.

5 steg för att följa språklagen:

  1. Skriv på svenska: Kommunicera på svenska, särskilt om du representerar en offentlig organisation. Undvik att namnge offentliga organisationer med engelska termer, som kan uppfattas som främmande eller pretentiöst.
  2. Skriv vårdat: Håll dig till officiella riktlinjer och rekommendationer. Använd korrekt språk och undvik slang och för vardagliga uttryck.
  3. Skriv enkelt: Undvik komplicerat språk och facktermer. Målet är att göra din text tillgänglig för så många som möjligt.
  4. Skriv begripligt: Anpassa språket så att det är enkelt att förstå. Tänk på läsaren när du väljer hur du presenterar informationen.
  5. Våga be om hjälp: Om du är osäker på om din text uppfyller kraven, be om hjälp. Oavsett om det är från en kollega, en språkkonsult, en extern byrå, eller genom verktyg som klarspråkstestet från Språkrådet. 

Här är 10 enkla tips för hur du skriver enligt klarspråksmetoden.

Språklagen är numera ett krav

Om ditt yrke innefattar skrivande för offentlig verksamhet i Sverige, är språklagen inte bara en riktlinje utan ett krav. Genom att följa den säkerställer du att dina texter är tillgängliga, begripliga och i linje med lagens intentioner. I slutändan kommer detta att förbättra er kommunikation och göra din skrivprocess mer effektiv. Så, nästa gång du sätter dig ner för att skriva, kom ihåg att skriva klarspråk! Det är en nyckel till tydlig och effektiv kommunikation. 

Vill du fördjupa dig i hur du skriver klarspråk och få full koll på hur du använder det i ditt arbete? Här på Skrivskolan har vi nämligen en kurs i klarspråk, som du kan ta i din egen takt, från din egen dator. Läs mer om kursen och anmäl dig här.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.