Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av erbjudanden och nyheter från Skrivskolan!

Klarspråk för företaget – 10 enkla tips

klarspråk lärande tips Oct 12, 2023

I många verksamheter är tydlig och koncis kommunikation avgörande, inte minst inom offentliga verksamheter. Ett missförstånd kan leda till förvirring, misstag, och till och med förlorade affärer. Klarspråk är konsten att skriva på ett sätt som är enkelt att förstå och fritt från onödig jargong. Här är 10 enkla tips för klarspråk som hjälper dig på vägen!

1. Använd enkla ord

Undvik komplicerade och tekniska ord och använd enkla ord när det går. Till exempel, istället för "implementera", kan du skriva "göra" eller "införa".

2. Skriv kort och koncist

Håll dina meningar enkla och håll dig till poängen. Om en mening blir för lång, bryt upp den i flera kortare. Det bästa är att variera längden på meningar. Det gör texten skönare att läsa. Ett annat knep för att lätta upp en mening är att undvika substantiv. För många av dessa gör texten svårare att läsa. Till exempel, skriv “X jobbar med Y” istället för “X bedriver arbete inom X”.

3. Skriv med ett aktivt språk

En text som är lätt att ta till sig innehåller ofta ett aktivt språk, snarare än ett passivt. En aktiv sats beskriver att någon eller något utför en handling eller befinner sig i ett tillstånd, medan en passiv sats istället innebär att subjektet utsätts för en handling. Jämför till exempel den aktiva frasen "vi lanserar produkten" med den passiva versionen "produkten kommer att lanseras av oss". Lite enklare att förstå den första versionen, eller hur?

4. Använd konkreta exempel

Istället för vaga beskrivningar, använd konkreta exempel som illustrerar ditt budskap. Till exempel, istället för att skriva att "vi erbjuder utmärkt kundtjänst", konkretisera genom att istället till exempel skriva att "när en kund nyligen hade problem med en leverans, skickade vi en ny produkt och bifogade en handskriven ursäkt." Konkreta exempel hjälper läsaren att förstå och gör ditt budskap mer övertygande.

5. Var tydlig med din avsikt

Förklara tydligt vad du vill att läsaren ska göra, lämna inte rum för några missförstånd. Till exempel, istället för att skriva att "vår kurs har en del material och övningar som du kanske tycker är användbara", var mer direkt och skriv att "vår kurs i klarspråk lär dig effektivt skriva begripliga och tydliga texter."

Att vara tydlig med din avsikt innebär inte bara att vara direkt, utan också att förmedla ditt budskap med självförtroende och klarhet. Det visar att du vet vad du pratar om och att du respekterar din läsares tid.

6. Anpassa till din målgrupp

Förstå vem du talar till och anpassa ditt språk därefter. En teknisk expert kan förstå jargong, men inte alltid en lekman. Fundera på följande frågor om dina läsare: vad behöver de veta, vilka kunskaper har sedan innan, och vad ska texten lösa åt dem?

7. Var försiktig med förkortningar och facktermer

Behöver du verkligen använda förkortningar och facktermer i din text? Om inte, skippa dessa! Om du måste använda dem, förklara dem så tidigt och konkret som möjligt så att alla kan följa med och förstå innehållet.

8. Använd rubriker och punktlistor

Rubriker och punktlistor gör din text lättare att navigera och hjälper läsaren att snabbt hitta den information de behöver. Det är viktigt att rubrikerna är informativa och håller vad de lovar. En rubrik som tydligt beskriver vad avsnittet handlar om underlättar för mottagaren att hitta vad den söker i din text! Här kan du ta vår gratiskurs i hur du skriver en bra rubrik

9. Be någon annan läsa

Fråga en kollega som inte är bekant med ämnet att läsa din text. Om de förstår, är det troligt att din målgrupp också kommer att göra det. Kom bara ihåg, det är inte alltid som kollegan motsvarar din målgrupp.

10. Gå en kurs i klarspråk

Sugen på att få en djupare förståelse för hur du skriver klarspråk? Varför inte ta en kurs i ämnet! På Skrivskolan erbjuder vi en kurs i klarspråk som är perfekt för dig som vill bli bättre på att skriva enkelt och tydligt för att nå fram till fler med dina texter. Ta del av kursen från din egen dator och gör ditt skrivande mer effektivt och engagerande! Läs mer och anmäl dig till kursen här.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.