Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av erbjudanden och nyheter från Skrivskolan!

Villkor

ANVÄNDARVILLKOR

När du använder Skrivskolans webbplats och tar Skrivskolans kurser godkänner du våra villkor för användning och vår integritetspolicy. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda våra tjänster.

Utbildningsmaterial och information som du hittar på skrivskolan.se och i skrivskolans utbildningar ägs av Stockholms Skrivskola AB. Otillåten användning av våra tjänster eller kopiering och plagiat kan ge upphov till ett yrkande om skadestånd och / eller vara ett brott.

Utbildningarna är först och främst tänkta för anställda på företag och organisationer samt egenföretagare. För att köpa kurser hos oss ska du vara 18 år. När du köper en kurs är den personlig och du får inte sprida materialet.

Allmänt om tjänsterna
Skrivskolans tjänster innefattar rådgivning och utbildning kring skrivande, kommunikation och marknadsföring. För närvarande tillhandahålls våra tjänster i form av digitala utbildningar, personlig skrivcoaching och skräddarsydda workshops för företag.

Digitalt kursmaterial tillhandahålls under den tidsperiod som anges vid din beställning. Efter att denna tidsperiod har löpt ut upphör kursen att gälla och du kommer då inte längre att ha tillgång till den.

Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter till skrivskolan.se hanteras så att ingen obehörig kan få tillgång till dem. Vid misstanke om att någon obehörig kan ha fått åtkomst till dina inloggningsuppgifter ska du genast kontakta oss via [email protected].

Ansvarsbegränsning
Skrivskolans kurser innehåller fakta, tips och övningar som rör det ämne kursen handlar om. Skrivskolan och dess lärare vill erbjuda kurser som ger ny kunskap och konkreta råd. Vi strävar alltid efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men ger inte några garantier om fullständighet, riktighet eller tillförlitlighet. Vi kan heller inte garantera att du lär dig – du ansvarar själv för att välja en kurs som passar dig, att ta del av innehållet och göra de övningar som ingår. Under inga omständigheter kommer Skrivskolan eller Skrivskolans lärare att hållas ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår till följd av, eller i samband med, användningen av skrivskolan.se eller Skrivskolans tjänster. Du är själv ansvarig för din verksamhet i alla avseenden, både ekonomiska och legala.

Skrivskolan kommer inte att hållas ansvarig om webbplatsen inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll. Om du har frågor, kontakta oss gärna. 

Priser och information om tjänsterna
Respektive tjänsts omfattning och innehåll, inklusive de tidsbegränsningar som kan gälla för tillgång till en tjänst, framgår av webbplatsen och den information som vi lämnar i samband med din beställning.

Aktuella priser för tjänsterna finns på webbplatsen och anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar 25 % moms. Angivna priser gäller tills vidare.

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, till exempel felaktiga beskrivningar av tjänsterna eller tekniska specifikationer eller felaktiga priser. Vi förbehåller oss rätten att när som helst korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen. Vid uppenbart felaktigt prissatta tjänster förbehåller vi oss rätten att annullera dina beställningar.

Beställning och betalning
Beställning av tjänsterna görs via webbplatsen eller genom att kontakta oss.

Tillgängliga betalningssätt visas på webbplatsen i samband med att du registrerar en beställning. De olika betalningsmetoderna kan vara förenade med särskilda villkor för respektive metod. Du ges alltid tillgång till sådana särskilda villkor innan din beställning blir bindande.

Support
Vår kundsupport via [email protected] kan svara på frågor kring användningen av våra tjänster. Har du tekniska problem kan du istället kontakta [email protected].

Reklamationer och ångerrätt
Eventuella fel i tjänsterna ska så snart som möjligt reklameras till [email protected] där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, beställd tjänst och en beskrivning av felet.

Vi har ingen ångerrätt på våra tjänster, men om du är missnöjd med någon av våra tjänster så vill vi höra från dig. Vi vill alltid bli bättre och pratar gärna om vad du upplevde som bristfälligt i tjänsten. 

Missbruk och otillåten användning
Genom att acceptera våra villkor förbinder du dig att inte använda tjänsterna i strid med villkoren vilket bland annat innebär att du endast får använda tjänsterna för personligt bruk.

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart stänga av din tillgång till tjänsterna om du använder dem i strid med villkoren eller missbrukar tjänsterna på annat sätt. Vid avstängning sker ingen återbetalning av erlagda avgifter för tjänsterna. 

Behandling av personuppgifter
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och använder cookies hittar du i vår policy för cookies och GDPR.

Tillgänglighet
Våra digitala Tjänster är normalt tillgängliga dygnet runt veckans alla dagar. Vi garanterar dock inte att våra tjänster är fria från fel eller avbrott under nämnda tid och förbehåller oss rätten att när som helst utföra normalt underhåll av våra tjänster och att åtgärda eventuella brister i tjänsterna.

Komponenter från tredje part
Våra tjänster och webbplats kan innehålla komponenter och delar som levereras av tredje part och kan vara föremål för villkor och tekniska begränsningar som föreskrivs av sådan tredje part.

Ändring av villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren publiceras online på webbplatsen. Observera att du vid beställning är bunden av de villkor som är publicerade vid tidpunkten för din beställning.

Konsumenträttsliga regler
Skrivskolan avser inte att genom villkoren begränsa eller förändra dina rättigheter enligt tvingande konsumenträttsliga lagar och regler och inte heller ålägga dig ett större ansvar än vad du har enligt sådana tvingade lagar och regler.

Överlåtelse
Du har inte rätt att överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt villkoren till tredje part. Skrivskolan har rätt att när som helst, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt villkoren till tredje part, dock endast under förutsättning att sådan överlåtelse inte är till din nackdel och inte heller ändrar de rättigheter och skyldigheter som du har.

Tvist och lagval
Om en tvist inte kan lösas i samförstånd mellan dig och Skrivskolan kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Boende i ett annat EU-land än Sverige kan lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska avgöras i enlighet med svensk rätt.

*****

Dessa villkor gäller från och med den 19 april 2023 och tills vidare.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.