Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av erbjudanden och nyheter från Skrivskolan!

Win-win med nischad kompetensutveckling

lärande Oct 05, 2023

Hur kom Skrivskolan till egentligen? Det frågade vi Hannah Kolam, som är vd och uppskattad föreläsare inom skrivande och digital kommunikation. Hon märker att behovet av kompetensutveckling har ökat och att suget efter smal och snabb kunskap är stort.

Hej Hannah! Berätta om dig, vad gör du om dagarna?

Hej! Eftersom vi just har lanserat läroplattformen är dagarna väldigt varierade just nu. Som vd på ett mindre bolag är jag involverad i nästan allt. Jag delar dessutom med mig av min tid till Stockholms Skrivbyrå som är syster till Skrivskolan. Gemensamt för båda verksamheterna är att vi hjälper företag och organisationer att utvecklas och växa med hjälp av riktigt bra marknadsföring och kommunikation. 

Ibland är jag ute och föreläser hos uppdragsgivare, för att de själva ska hitta rätt riktning och bra fart. Ibland stöttar jag, både strategiskt och operativt, och är själv en del av teamet som skriver texterna. För att vara en bra lärare i det här ämnet behöver jag ha ständig kontakt med hantverket. Det händer så mycket spännande inom skrivande och digitala medier nu!

Kompetensutveckling inom skrivande, behövs det?

Idag behöver alla kunna skriva och helst ganska snabbt. Alla kan väl skriva tänker du kanske nu, men att skriva texter som når fram är ett arbete som består av såväl strategi och kreativitet som hantverk. Skrivskolans kurser täcker även ämnen som ligger nära skrivandet.

Vi ser ett stort behov bland företag, marknadsavdelningar och medarbetare att fylla på med kunskap inom skrivande och digital kommunikation. Vi som jobbar med Skrivskolan har bidragit till kompetensutveckling hos marknads- och kommunikationsavdelningar under flera år. 

Framför allt har vi hållit föreläsningar, workshops och coachat verksamheter inom olika branscher. Populära ämnen är strategisk digital kommunikation, klarspråk, copywriting, sociala medier, ux-writing, sökordsoptimering, content marketing och att skriva med AI. 

I en tid med växande konkurrens, utmanande tider och minskade marknadsavdelningar behöver fler kompetensutveckla sig – och här såg vi att vi hade en viktig roll. Vårt arbete med Skrivskolan började under pandemins prövande år, då kunskapstörsten blossade upp på riktigt. Det har faktiskt vuxit sig ännu större nu när många tvingas omorganisera sig och utbilda sina medarbetare inom väldigt specifika och smala ämnen.

Vilken typ av kompetensutveckling erbjuder ni?

Skrivskolan.se erbjuder kunskap inom digital kommunikation och olika typer av skrivande. Alla ämnen kommer i flera format, så att du kan välja den form som passar dig och ditt team bäst.

Vi har korta digitala kurser inom skrivande, marknadsföring och digital kommunikation. De kan utföras när och var du vill. Kurserna är perfekta att göra på egen hand, så det passar enskilda medarbetare eller hela team som behöver utvecklas inom samma eller olika ämnen.

Samma ämnen finns som skräddarsydda workshops och inspirerande föreläsningar. Det formatet passar team som snabbt vill skaffa ny kunskap och utvecklas tillsammans. Vi blandar föreläsning med diskussion och praktiska övningar. Målet är att få igång nya tankar och inspiration att fortsätta utvecklas tillsammans!

Det tredje formatet är personlig skrivcoachning. Här tar vi ofta emot nyckelpersoner som snabbt behöver utvecklas. Det kan vara copywriters som behöver lära sig om att ta hjälp av AI, företagsledare som vill bygga sitt varumärke på LinkedIn eller juniora kommunikatörer som behöver skriva konverterande copy.

Vi tror att alla företag, marknadsavdelningar och medarbetare gynnas av att lära sig mer om hur man kan attrahera sina målgrupper på bästa sätt i sin kommunikation. Skriva bättre för att nå längre helt enkelt, som är vår geniala slogan!

Vem riktar sig Skrivskolan till? 

Skrivskolan riktar sig till företag och marknadsavdelningar som vill bli bättre på att kommunicera med sina målgrupper och nå fram på rätt sätt. Våra olika kursformat är designade för att kunna kombineras för maximal nytta. Exempelvis kan ni börja med en workshop och fortsätta med en prenumeration på våra digitala kurser (fler kurser kommer ut löpande under året), eller anlita någon av våra experter för personlig skrivcoachning. Vi anpassar oss efter gruppens förkunskaper och skräddarsyr det upplägg som passar bäst. 

Hur har responsen varit hittills?

Vi hade en tydlig vision kring Skrivskolan, och responsen efter lansering tyder på att vår idé är efterlängtad. Vi har blivit överrösta med fina kommentarer om Skrivskolan och att det är ett fantastiskt sätt att snabbt bygga på kunskapen inom ett team. Nu satsar vi på att utveckla våra erbjudanden, utöka vårt kursutbud och lyssna på feedback för att göra Skrivskolan och våra tjänster så bra som möjligt. 

Varför är det så gynnsamt att kompetensutveckla sig?

Jag är övertygad om att kompetensutveckling är vägen framåt, speciellt i oroliga tider. När marknadsavdelningar krymper och budgetar stramas åt blir det ännu viktigare att de medarbetare som finns på plats i teamet kan bidra på bästa sätt. 

Att som arbetsgivare ge bort kunskap är så klokt. Många medarbetarundersökningar visar att det är just det vi önskar oss mest: utveckling och ökad kompetens. Att satsa på sina medarbetare och vara generös med utbildning är verkligen win-win. Du får ett starkare team och blir på samma gång en mer attraktiv arbetsgivare. Det leder till att du lockar nyfikna medarbetare som själva driver sin utveckling, något som är viktigt idag. I min värld är en digital kurs hos Skrivskolan en väldigt bra företagspresent, kanske till jul? 


Vill du ge ditt team kunskap om AI, skrivande eller strategisk kommunikation, hör av dig till Hannah på [email protected].

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.